Shahar Cohen

שחר כהן – בעלים

  • יצירת הזדמנויות עסקיות ליזמים בעיקר בפרוייקטי תמ"א
  • חיבור יזמים לקבלני ביצוע בזמני תגובה קצרים.
  • שיווק דירות הנוספות במסגרת פרוייקט תמא.
  • ייעוץ וליווי רוכשים בפרויקטים בקבלת משכנתאות מבנקים למשכנתאות
    במטרה לקצר את תהליכי המכירה.שתף באמצעות :

שתף באמצעות :

שתף באמצעות :