fbpx

עיצוב שלטי חוצות זוארס מסעדה בשרית קריית גת

"זוארס" מסעדה בשרית החליטו להגדיל את שיווק המסעדה שלהם ובכך יצרנו עבורם סדרת שלטי חוצות שמטרתם העיקרית היא להגדיל את החשיפה למסעדה ולבצע גירוי של הסועדים להגיע פיזית למקום.
שלט חוצות, כאשר הוא מתבצע באופן הנכון, יכול להניב מספר תוצאות:
סיפוק רמזים תקשורתיים מעודנים אך חשובים ללקוחות הקיימים וללקוחות הפוטנציאליים, הגברת המודעות למותג ועזרה בהמרה למכירות.

מעוניינים לקבל שירות עבור מיתוג ודפוס
השאירו פרטים

פרויקטים נוספים